Pro účast na tréninku je nutné, aby dítě doneslo vyplněné čestné prohlášení:
STÁHNOUT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Pozor! Bez čestného prohlášení nebude dítě převzato na trénink. Toto čestné prohlášení bude ukazovat při vstupu a ponechá si jej na příští hodinu. Vždy doplňte datum a podpis testování.NÁBOR
Žabky

ŽÁKYŇKY
Delfínci

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Želvičky

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Sépie