Synchronizované plavání v Pardubicích

Náš klub existuje již od roku 1993, v průběhu let se zde vystřídalo mnoho závodnic a trenérek. V důsledku nedostatku zkušeností a různých komplikací došlo bohužel k tomu, že se řada aktivních členek již nevrátila zpět k trenérské činnosti. Během roku 2006 proběhla obměna trenérek a vytříbení děvčat, která měla o tento sport opravdu zájem s cílem vyzvednout úroveň našeho klubu a snahou o budoucí rozšíření základny.

V průběhu posledních 4 let došlo k obrovskému zvýšení výkonnosti všech našich děvčat, která reprezentují náš klub (máme přibližně 20 závodnic) a s pýchou můžeme říci, že se pomalu plní naše sny a my se začínáme dotahovat na nejlepší kluby v republice.