Pokyny pro akvabelky během koronavirové pandemie

Děti přijdou v roušce k turniketu. Proběhne dezinfekce rukou. Dále v roušce přes šatny až na bazén a zpět.

Důkladné osprchování. Bude kontrolováno.

Po použití toalety umýt si ruce.

Věci na bazén pouze ty nezbytné. Igelitový pytlík na roušku.

Snažte se dodržovat rozestupy (2 m).

Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Dítěti může být změřena teplota v průběhu kurzu, pokud se jeví, že není zcela zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte.