Věkové kategorie

Žákyně B, A (7 – 9 i více)

Mladší žákyně – MŽ (9 -12)

Starší žákyně – SŽ (13 – 15)

Juniorky – JUN (15 – 18)

Seniorky – SEN (18 a více)